Trombó

Concurs Joves Intèrprets

8a edició - 2020

TROMBÓ

Ernesto Torres
2º Escola Educands
Pablo Toledo
3º Centre Integrat
Hugo Hortelano
1º Centre Integrat
Daniel Carbonell
3º Escola Educands
Santiago Martín
3º Escola Educands
Joan Gea
3º Centre Integrat

Pròxims actes