Trompa

Concurs Joves Intèrprets

8a edició - 2020

TROMPA

Miguel Jiménez
4º Escola Educands
Maia Sabater
1º Centre Integrat
Mariangels Mir
1º Centre Integrat
Gemma Fombuena
3º Centre Integrat
Pau Albarracín
1º Escola Educands
Raquel Peñarrocha
3º Escola Educands

Pròxims actes