Banda SimfònicaNotícies

Nou reglamanet d’accés a la Banda Simfònica

Nou reglament d'accés a la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria

En la sessió de la Junta Directiva de la Unió Musical de Llíra celebrada el dia 12 de gener de 2022, s’acordà modificar el reglament d’accés a la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria amb els següents termes:

  1. El músic o la música que desitge incorporar-se a la Banda Simfònica, haurà de presentar la sol·licitud corresponent dirigida a la presidència de la societat, mitjançant este formulari.
  2. El termini per a presentar la sol·licitud estarà obert tot l’any, si bé s’aconsella realitzar-ho abans de finalitzar abril per a complir amb el punt 6 d’estes bases.
  3. S’haurà de demostrar, per mitjà d’un certificat acadèmic, un nivell mínim d’un segon curs d’ensenyaments professionals superat o, en defecte d’això, realitzar una audició amb el director de la Banda Simfònica per a obtindre aquesta avaluació.
  4. En tots dos casos, es realitzarà una entrevista amb el director i els membres de la societat que s’estimen oportuns, en la qual la persona candidata haurà de manifestar el seu compromís per pertànyer a l’agrupació.
  5. En el cas d’haver superat els punts 2 i 3, l’aspirant s’incorporarà als assajos, sent el director qui decidirà en quin moment participarà en els concerts que la Banda realitze.
  6. Transcorregut un temps mínim de 6 mesos des de la incorporació als assajos, durant el mes de novembre, es formarà una comissió integrada pel director, el president de banda, representants de l’agrupació o persones en què delegue la presidència, que valorarà el compromís, assistència, grau d’implicació, nivell tècnic i musical demostrat, etc. En cas de considerar-se necessari, es podran realitzar unes proves d’interpretació amb l’instrument, tant d’un repertori que s’indicarà amb temps suficient per a la seua preparació, com d’una lectura a primera vista. Igualment, podrà organitzar-se una entrevista amb el músic o la música amb la finalitat d’intercanviar opinions. 
  7. La comissió indicada en el punt anterior, elevarà proposta de les noves incorporacions a la Junta Directiva, que serà l’òrgan competent per a la seua aprovació. 
  8. El nou músic o música ingressarà oficialment i rebrà la insígnia de la societat com a membre de la Banda Simfònica en el concert que determine la Junta Directiva.

Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seua aprovació per la Junta Directiva de la Unió Musical de Llíria.

Comparteix en les xarxes socials!

Pròxims actes