Socis/sociesUnió Musical Llíria

Convocada l’Assemblea General Ordinaria de la Unió Musical de Llíria

El passat dia 1 de març s’ha convocat l’Assemblea General Ordinària de la Unió Musical, tal com preveu el Capítol 1r del Títol III dels nostres Estatuts.
La reunió se celebrarà el dissabte dia 23 de març de 2024, a les 15.30 hores en primera convocatòria ia les 16.00 hores en segona convocatòria a la Sala d’Assajos situada a la segona planta.
L’ordre del dia és el següent:

  1.  Lectura i aprovació si escau de l’acta de l’assemblea general ordinària de 25 de març de 2023.
  2.  Informe de la Comissió de Censors de Comptes respecte a l’exercici econòmic i comptable del 2023.
  3.  Balanç i aprovació dels comptes de lexercici 2023.
  4.  Pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2024 i la seua aprovació.
  5.  Nomenament de la Comissió de Censors de Comptes per a l’exercici 2024.
  6. Nomenament de Natalia Aliaga Enguidanos com a membre de la Junta Directiva designada per la mateixa.
  7. Informe de la Presidenta.
  8. Informe de gestió de l’any 2023.
  9. Precs i preguntes.

A la mateixa convocatòria s’adjunten les indicacions per poder delegar el vot en un altre soci/sòcia

Comparteix en les xarxes socials!

Pròxims actes