Banda SimfònicaConcert

José Rafael Pascual-Vilaplana, president d’honor del Concert de les Bandes 2022, tancarà el concert dirigint a la Unió Musical l’himne de la Comunitat Valenciana

José Rafael Pascual Vilaplana

La figura de president d’honor del Concert de les Bandes d’aquest any l’ostenta el director i compositor José Rafael Pascual Vilaplana que, tancant el concert, dirigirá l’Himne de la Comunitat Valenciana a  la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria.

Nascut el 30 d’abril de 1971 a Muro (Alacant) on inicia els seus estudis musicals amb el bombardí i el piano a la Unió Musical de Muro, sent els seus professors Salvador Martínez i Mª Angeles Palacios.

Més tard continua els seus estudis professionals al Conservatori Municipal d’Alcoi i al Conservatori Superior de València.

Des del 1988 estudia Direcció de Banda amb el mestre holandès Jan Cober, realitzant diversos cursos de perfeccionament en direcció bandística amb Eugene Corporon (University of North Texas). El 1993 és seleccionat en l’especialitat de Direcció d’Orquestra dins del Wiener Musikseminar de Viena, estudiant amb Karl Österreicher i Yuji Yuhasa. El 1994 assisteix a Chicago a les classes de direcció de James Croft impartides al «47th. Mid West Band and Orchestra Clinic».

El 1995 obté el Diploma de Direcció d’Orquestra del Wiener Meisterkurse für Musik a l’Escola Superior de Música de Viena, amb el mestre Hans Graf. Ha ampliat coneixements de direcció en diversos cursos amb professors com José Collado, Gerardo Pérez Busquier, Norman Milanés o Georges Pehlivanian.

www.pascualvilaplana.com

 

Comparteix en les xarxes socials!

Pròxims actes